Не виконуючи побудови, знайдіть координати точки перетину графіків функцій : y=5x+4 і y=4x-7

лала123451 лала123451    1   18.03.2023 03:32    2

Ответы
Germes11 Germes11  18.03.2023 06:00

Для знаходження точки перетину графіків функцій y=5x+4 і y=4x-7, потрібно розв'язати систему рівнянь, яка складається з цих двох рівнянь. Отже, ми маємо:

5x+4 = 4x-7

Після спрощення цього рівняння отримуємо:

x = -11

Тепер, щоб знайти відповідну значення y, можна взяти будь-яке з двох рівнянь та підставити значення x, яке ми отримали, наприклад, y=5x+4. Отже:

y = 5(-11) + 4

y = -51

Отже, точка перетину графіків функцій y=5x+4 і y=4x-7 має координати (-11, -51).

Объяснение:

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Алгебра