На спалювання певної кількості фосфору витратили 5,6 л кисню (н.у.). Визначте масу фосфор (V) оксиду, що при цьому утворився.

stolbov2005 stolbov2005    1   15.04.2023 03:56    11

Ответы
akitaeva1 akitaeva1  15.04.2023 06:00

ответ:Для розв'язання задачі необхідно використати закон збереження маси. Згідно з цим законом, маса утвореного оксиду повинна дорівнювати масі фосфору, що був спалений.

Позначимо масу фосфору як m, а масу утвореного оксиду як mO. Тоді можна записати наступне рівняння реакції:

P + O2 → P4O10

За цим рівнянням бачимо, що на кожні 1 моль фосфору, що спалюється, утворюється 1 моль P4O10.

Для визначення маси фосфору можна скористатися формулою:

m = V * p,

де V - об'єм кисню, що було використано при спалюванні фосфору, а p - густина фосфору.

За даними умови, V = 5,6 л, а густина фосфору дорівнює 1,82 г/см³. Тому:

m = 5,6 л * 1,82 г/см³ = 10,192 г

Отже, маса фосфору, що був спалений, дорівнює 10,192 г. За законом збереження маси, маса утвореного P4O10 також дорівнює 10,192 г.

Объяснение:

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Химия