1.Укажіть кількість речовини кисню, уякій міститься 3.01x10 {24. атомів Оксигену. 2.Укажіть кількість речовини 43,5 г калій сульфату K2SO4. А. 025 моль Б. 0,75 моль В.1,5 моль. Г 2 моль. Укажіть кількість речовини хлороводню {НСІ},об,єм якого становить 56 лю А.0,3 моль. Б.1 моль. В.2 молб. Гю2,5 моль. 4.Укажіть формулу газу ,що легший за повітря. ANH3 5 SiH4. B. H2S T. SO2. ORE 5.Для порції газу С2Н4,об, мом1,12 л.{н.у.}обчисліть: кількість речовини ,масу та кількість молекул 6.. Для порції сірководню Н2S,маса якого становить 25,5 г. обчисліть :кількість речовини, об,єм цієї порції газу. 7. Для порціїхлоусl2,що містить1.204 x 10{25} молекул, обчисліть кількість речовини, масу та загальну кiлькiсть атомів. 8. Обчисліть відносну густину метану СН4 за водннем.

standartny1ychenik standartny1ychenik    1   31.05.2023 10:42    0

Другие вопросы по теме Химия