Пряма LN - дотична до кола, точка О - центр кола. Знайдіть кут MNL, якщо кут MON = 54°. А) 27°
Б) 30°
В) 60°
Г) 48°

dilinur15 dilinur15    2   27.05.2023 04:25    10

Ответы
serartem73 serartem73  27.05.2023 06:00

Якщо пряма LN є дотичною до кола з центром О, то кут між радіусом ON і дотичною LN дорівнює 90°. Отже, кут MNL дорівнює 90° - кут MON / 2 = 90° - 54° / 2 = 63°. Отже, правильна відповідь не зазначена у варіантах А), Б), В) або Г).

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Геометрия