Визначити різницю потенціалів при переміщені електричного заряду на відстань 25 см в електричному полі з напруженістю 3·106В/м.

Springtrap222134124 Springtrap222134124    3   31.05.2023 17:23    0

Ответы
alikakusai35 alikakusai35  31.05.2023 17:24

Відповідь:

Різниця потенціалів (ΔV) може бути обчислена за до формули:

ΔV = E * d

де E - напруженість електричного поля, d - відстань.

У вашому випадку, напруженість електричного поля E = 3 * 10^6 В/м, а відстань d = 25 см = 0,25 м.

Підставимо ці значення у формулу:

ΔV = (3 * 10^6 В/м) * (0,25 м) = 7,5 * 10^5 В

Отже, різниця потенціалів при переміщенні електричного заряду на відстань 25 см в електричному полі з напруженістю 3·10^6 В/м становить 7,5 * 10^5 В

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Физика