Через провідник протягом 25 хв тече струм 5а, і при цьому виділяється кількість теплоти 15кДж. Який опір провідника )

LegoLAS09 LegoLAS09    3   31.05.2023 10:59    0

Ответы
polcha2002 polcha2002  31.05.2023 11:00

Відповідь:

Використовуємо формулу для обчислення енергії тепла, що виділяється в провіднику:

Q = I^2 * R * t,

Q - кількість теплоти (в Дж),

I - сила струму (в А),

R - опір провідника (в Ом),

t - час (в с).

Підставляємо дані у формулу і отримуємо:

15,000 = 5^2 * R * 25

15,000 = 125 R

R = 120 Ом

Отже, опір провідника дорівнює 120 Ом.

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Физика