1. Яка маса краплі води, що витікає з піпетки з діаметром отвору 1,2 мм, коли вважати, що діаметр шийки краплі дорівнює діаметру отвору?.

longassride longassride    2   31.05.2023 10:25    0

Ответы
Rosa02 Rosa02  31.05.2023 10:26

Для визначення маси краплі води, необхідно знати об'єм краплі і щільність води.

Об'єм краплі можна визначити за формулою для об'єму кулі:

V = (4/3) * π * r^3,

де V - об'єм краплі, π - число пі (приблизно 3.14159), r - радіус краплі.

Діаметр отвору піпетки дорівнює 1,2 мм, що означає, що радіус отвору дорівнює половині діаметра:

r = 1.2 мм / 2 = 0.6 мм = 0.0006 м.

Оскільки шийка краплі має такий самий діаметр, то радіус шийки краплі також дорівнює 0.0006 м.

Тепер можемо використовувати формулу для об'єму кулі, щоб знайти об'єм краплі:

V = (4/3) * π * (0.0006 м)^3.

Після знаходження об'єму краплі, масу можна визначити, помноживши об'єм на щільність води.

Зазвичай, щільність води приблизно 1000 кг/м^3. Тому масу краплі можна обчислити за формулою:

m = V * ρ,

де m - маса краплі, ρ - щільність води.

Застосуємо ці формули:

V = (4/3) * 3.14159 * (0.0006 м)^3 = 3.3479 * 10^(-10) м^3.

m = 3.3479 * 10^(-10) м^3 * 1000 кг/м^3 = 3.3479 * 10^(-7) кг.

Отже, маса краплі води, що витікає з піпетки з діаметром отвору 1,2 мм, коли діаметр шийки краплі дорівнює діаметру отвору, становить 3.3479 * 10^(-7) кг.

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Физика