Запишіть подані слова орфографічно та поясніть наявність або відсутність у них апострофа. [вјаче слаў], [мјата], [л'убовју], [подв'ipја], [бур'ак], [пјатниц'а], [бе зазикиї], [чотир'oxјарусний], [безгол'івја], [з'в'ір'äчий), [м'іжјеўропёic'кий], [звјазати], [пјанкиі], [3jiдемний], [мјач], [погол'івја], [морквјаний), [з'іўјалиї], [розјаремний], [ц'в'ах], [р'äсниј].

akot2005 akot2005    3   30.03.2022 04:12    0

Ответы
СанаевАнтон СанаевАнтон  30.03.2022 06:00

В`ячеслав,м`ята, любов'ю, подвір'я,буряк, п'ятниця, без'язикий, чотирьохярусний, безголів'я, звірячий, міжєвропейський, зв'язати, п'янкий, м'яч, поголів'я, морквяний, цвях, рясний.

Объяснение:

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Українська мова