Як вiдмiнюються займенники хто? що? скільки? а) за родами в) за відмінками У якому рядку всі слова є займенниками? а) Мене, нами, десь, пiд. в) Собі, третій, мій, ти. У якому реченні є займенник? а) До першого грому земля не розмерзаеться. в) Посiй впору, будеш мати зерна гору. З'ясуйте, скільки займенників у цьому уривку. Я хочу жити просто, без прикрас. Без тих гучних банкетiв i лахміття. Яке мені здається просто сміттям. Що полонило нерозумних нас. а) 5 B) 6 в) стільки У якому рядку всі займенники потрiбно писати разом? а) нi/для/кого, нi/який, де/ким, хтозна/що в) Нi/чий, де/який, аби/що, нi/котрий б) за числами г) за родами, числами, відмінками Форми називного вiдмiнка, а також роду та числа не має займенник у рядку а) хтось б) себе а) Нічийого, казна для чого, декотрий, якийсь в) Дещо, хтозна чому, анiякий, будь на чому б) Ніхто, деякий, у нього, собою. г) Вiн, чийсь, над, нiзащо. Укажіть рядок слiв, кожне з яких пишеться окремо а) будь/на/чому, будь/у/чому, казна/з/ким, казна/при/кому в) будь/хто, хто/будь, чий/небудь, де/iнде б) Ластівка день починае, а соловей його закінчує. Окремо з нi пишуться такі заперечнi займенники: а) нi/хто, нi/чим, ні/якому, ні/чийому г) Як у травні сонячно надворі, то восени хліб у коморі. 6) 2 г) 8 У якому рядку всі займенники потрібно писати з дефісом? а) Анi/чий, будь/хто, бозна/кого, чий/небудь в) Нi/якою, чий/сь, будь/з/ким, хтозна/на/чому г) хтозна-який. б) Hi/чий, будь/який, нi/вiд/чого, казна/хто г) нi/чого, де/кому, аби/який, що/небудь У якому рядку всі займенникові форми написано правильно? б) Де/котрий, що/небудь, нi/скiльки, хто/сь г) Будь/який, казна/чие, бозна/що, який/небудь б) Анi для кого, нізким, скільки-небудь, абищо г) Аби-хто, нi з яким, анiскiльки, чий-небудь б) будь/що, що/будь, хтозна/який, де/чий г) будь/чий, чий/будь, хто/небудь, де/хто б) нi/про/що, нi/перед/чим, нi/вiд/кого, нi/до

1ирочка1 1ирочка1    2   31.05.2023 11:24    0

Ответы
891447819danilDanil 891447819danilDanil  31.05.2023 11:25

ответ: Я виокремлюю відповіді для кожного запитання:

Объяснение:

Як вiдмiнюються займенники хто? що? скільки?

Займенники "хто" та "що" відмінюються за відмінками, родами та числами:

"хто": хто, кого, кому, ким, про кого, з ким;

"що": що, чого, чому, чим, про що, з чим.

Займенник "скільки" відмінюється за числами: скільки, скількох, скільком, скількома, про скільки, зі скількома.

У якому рядку всі слова є займенниками?

Рядок б) "за числами г)" містить всі займенники: ніхто, деякий, у нього, собою.

У якому реченні є займенник?

Речення а) "До першого грому земля не розмерзаеться" містить займенник "не".

Скільки займенників у цьому уривку: "Я хочу жити просто, без прикрас. Без тих гучних банкетів і лахміття. Яке мені здається просто сміттям. Що полонило нерозумних нас."

У цьому уривку є 6 займенників: я, мені, тих, яке, що, нерозумних.

У якому рядку всі займенники потрібно писати разом?

Рядок а) "нi/для/кого, нi/який, де/ким, хтозна/що" потрібно писати разом: нідлякого, ніякий, деким, хтознащо.

Форми називного вiдмiнка, а також роду та числа не має займенник у рядку:

Рядок а) "хтось".

Укажіть рядок слiв, кожне з яких пишеться окремо.

Рядок а) "будь/на/чому, будь/у/чому, казна/з/ким, казна/при/кому".

Окремо з "ні" пишуться такі заперечнi займенники:

Рядок а) "нi/хто

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Українська мова