ів Прочитай,

підкресли ключові слова інформації.

Заперечну частку не пишемо зі словами окремо. Префікси не-, недо- пишемо зі словами разом.

Ні (ані) пишемо

Окремо

Разом

3 іменниками, прикметниками

та прислівниками, що без ні

не вживаються (нісенітниця);

• якщо ні вжито для заперечення чогось (ні кроку далі);

• із заперечними займенниками та прислівниками (ніхто, нічого,

• у складі займенника, якщо ні відділяється від нього приймен- ником (ні до кого);

ніколи, ніде) 2. Перепиши речення, знімаючи риску.

• у фразеологізмах (ні тут ні там)

1. Слухаєш мамину пісню і неодмінно відчуваєш її не/перевершену поетику (В. Скуратівський). 2. Домашня робота не/виконана. 3. Не/виконана робота псує настрій. 4. Івасеві про все те було байдуже; він не/тільки не дослухався до того, він не/примічав і того, як не/милосердно сонце пекло-палило (Панас Мирний). 5. Крисі заважали його фізичні вади: він не/добачав і не/дочував (Б. Антоненко-Давидович). 6. Шукаю вже не щастя, а поради (В. Грінчак). 7. Не/весела була та вечеря у вологій одежі. Обсуши- тися було ні/де, і господар не/має ні/чого, аби дати на заміну (Ю. Мушкетик). 3. Виконай тестові завдання.

1. Не потрібно писати разом з наступним словом у варіанті

А улітку тут не/спекотно

Б не/глибока, але швидка річка В досі не/написаний твір

Г не/покоїтися про доньку 4. Запам'ятай значення фразеологізмів. Склади й запиши речення з двома з них (на вибір).

Г не/досипати ночей

2. Не потрібно писати окремо з наступним

словом у варіанті

А не/перевірені факти

Б відчувати не/нависть В зовсім не/цікавий фільм

Бути не у своїй тарілці - почуватися непевно, незручно, ніяково. Глянути недобрим оком - за народними уявленнями, поглядом пошко- дити, спричинити нещастя, принести кому-небудь горе, невдачу; зурочити.

За холодну воду не братися ледарювати. І в ступі не втовкти - складно, неможливо у чомусь розібратися.

-

Не бачити лісу за деревами - не помічати головного.

Не вартий дірки з бублика нічого не вартий. Не знаходити собі місця - хвилюватися, бути стурбованим.

Немає кебети - у когось не вистачає вміння, хисту, здібності до чого- небудь.

Амаpил1768 Амаpил1768    3   31.05.2023 11:12    0

Другие вопросы по теме Українська мова