ІВ Будь ласка до іть
8. Кому перед сполучником «і» треба поставити в усіх реченнях, ОКРІМ ( )
А Річка розлилася і ручай дзюркоче.
Б Гуляє вітер і співає симфонію дощ.
В Блукає вечір таємниче і заглядає у вікно.
Г Дуби гойдались і тремтіли клени.
9. Складіть і запишіть речення з прямою мовою за поданими схемами ( )
А: «П».
«П», - а.
10. Доповніть кожне речення звертанням і запишіть ( )
Що ти купуватимеш у магазині?
Не користуйтеся мобільними телефонами, коли гримить.
11. Запишіть на місці пропусків вставні слова (сполучення слів) залежно від того, що мовець
хоче виразити. Розставте розділові знаки ( ).
У цій кав’ярні ми зможемо скуштувати смачні тістечка. (упевненість)
Сьогодні я не запізнилася на зустріч. (радість)

12. Уявіть, що ви кілька днів не були в школі. На вулиці раптом зустріли свого
однокласника/однокласницю. Складіть невеликий діалог (5-6 реплік) на тему шкільного життя
( ).

fragerin fragerin    2   31.05.2023 22:34    0

Ответы
Другие вопросы по теме Українська мова