І. Тестове завдання з одним варіантом відповіді 1. Укажіть речення з прямою мовою (окремі розділові знаки опущено)
АЯ глибоко вірю у велике майбутнє українського слова, у його велику красу і силу.
Б Мудре народне прислів’я каже, що гірка правда очі коле, проте очищає душу.
В Михайлик казав, що татар хтозна-скільки.
Г Живе не той, хто чадить. Живе – хто іскрить! додав Нечуйвітер.

2.Визначте, у якому реченні при прямій мові допущено пунктуаційну помилку
А «Пам’ятай, – казала бабуся, – чоловік на те й уродився, щоб працювати, а не лежати».
Б «Земля найкраще пахне восени», – говорить сам до себе Тимофій.
В «Якби не було мрії», – говорив В.Сухомлинський, – «праця втратила б свою привабливість. У мрії – краса праці».
Г «Лізьте на машину», – наказав командир.

3.Укажіть рядок, у якому допущено помилку при перебудові речення з прямою мовою на речення з непрямою мовою
А Дідусь таємницю повідав мені, що літечко любе зимує в сосні.
Б Господар каже слузі, що, небораче, це ти у всьому винен.
В Рубін сказав, що він не хотів красти яблука.
Г Марія промовила, що вона вільна і Мальва її теж.

4.Укажіть правильне твердження
А складні речення поділяються на дві групи: безсполучникові та складносурядні
Б складним називається таке речення, в якому граматична основа складається і з підмета, і з присудка
В у складносурядному реченні між частинами завжди ставиться кома
Г у складносурядному реченні прості речення синтаксично рівноправні і поєднуються сурядними сполучниками

5. Визначте рядок, у якому наведено приклад складного сполучникового речення
А Любов до рідної мови – найприродніше і найглибше духовне начало людського життя.
Б Побризкані росою трави стояли тихі, принишклі.
В Тихо всюди, тільки де-не-де вітерочок пронесеться, та на землю із-під неба пісня жайворонка ллється.
ГХлопчик стояв собі тихенько у куточкута лагідно й несмілопосміхався.

6.Визначте рядок, у якому наведено приклад складного безсполучникового речення
А Життя, вважай, минуло, а все довкіл, як і було: кріпаччина, самодержавство, панство...
Б А польова царівна, погойдуючись тополькою, підійшла до нього.
В І мандрує мала людина по світу з ранку до вечора, дива всякі на ньому споглядає, розуму набирається.
Г Ось ставок дзеркалом виблискує в сріблястій зелені верб та осокорів; він лежить у мальовничій долині.

7.Укажіть, яке з речень є складносурядним
А Поет не боїться від ворога смерті, бо вільная пісня не може умерти.
Б Листя жовтіє, поле смутніє.
В Повійне вітерець – млинок і почне лопотіти.
Г Серце калатанням відлічувало час, але з людей навіть ніхто не поворухнувся.

8.Вкажіть, у якому реченні допущено пунктуаційну помилку
А Неси до людей всі думки, почуття і слова, і серце твоє не згорить, не змовкне, не згасне.
Б Усміхайся – і світ вертатиме тобі усмішку.
В Ранками стала сивіти земля: і поля бралися легкою памороззю..
Г Яблука, налляті холодним соком, світяться здалеку.

9.Укажіть складнопідрядне речення
А Людина може стати другом, товаришем і братом іншій людині.
Б Я вірю в ті чари, я вірю в ту силу, серцем я їх почуваю.
В Зорі сяють з-за гори, над водою гнуться явори.
Г Якби оті проміння золоті у струни чарами, якими обернути, я б з них зробила золотую арфу.

10.Укажіть складнопідрядне речення, частини якого з’єднує сполучне слово
А Раптом Сашко відчув, що хтось дивиться йому в спину.
Б Павлусь у розпуці схопив татарина за руку і вкусив так, що татарин аж засичав з болю.
В Ось ви вже підлітки, діти, чекає вас попереду щасливе майбуття.
Г Великий, важкий, кований міддю місяць, що сховався у вербах, викотився на небесну оболонь.

11.Укажіть безсполучникове складне речення, в записі якого не допущено пунктуаційних помилок
АМені чути – вночі хтось долівку гризе, хтось розхитує підпори, шарудить об корінь.
Б Мені чути: вночі хтось долівку гризе, хтось розхитує підпори, шарудить об корінь
В Мені чути: вночі хтось долівку гризе – хтось розхитує підпори, шарудить об корінь.
Г Мені чути; вночі хтось долівку гризе – хтось розхитує підпори, шарудить об корінь.

12. Укажіть правильне твердження: «Текст – це…»
А група речень, які описують явища життя та емоційний стан особи
Б усне чи письмове висловлювання на певе тему, в якрму можна визначити мікротеми
В група речень, об’єднаних спільним змістом (темою), головною думкою та граматично
Г різновид творів масової культури, в яких розкривається тематика, пов’язана із злочинністю

kitsrarr kitsrarr    3   31.05.2023 11:15    0

Ответы
disimasai disimasai  31.05.2023 11:16

А Я глибоко вірю у велике майбутнє українського слова, у його велику красу і силу.

В "Якби не було мрії", – говорив В.Сухомлинський, – "праця втратила б свою привабливість. У мрії – краса праці".

Г Марія промовила, що вона вільна і Мальва її теж.

Г у складносурядному реченні прості речення синтаксично рівноправні і поєднуються сурядними сполучниками.

Б Побризкані росою трави стояли тихі, принишклі.

А Життя, вважай, минуло, а все довкіл, як і було: кріпаччина, самодержавство, панство...

А Поет не боїться від ворога смерті, бо вільная пісня не може умерти.

В Ранками стала сивіти земля: і поля бралися легкою памороззю..

В Зорі сяють з-за гори, над водою гнуться явори.

Б А польова царівна, погойдуючись тополькою, підійшла до нього.

Г Великий, важкий, кований міддю місяць, що сховався у вербах, викотився на небесну оболонь.

Б усне чи письмове висловлювання на певе тему, в якрму можна визначити мікротеми.

Объяснение:

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Українська мова