с укр мовой сегодня надо сдать, если я не сдам сегодня мне 2 б постават я дам 100б и без спама 1. Речення тексту переписати у два стовбчики: виокремити прості
і складні (в один стовбчик виписати прості, в інший – складні);
замість крапок поставити відповідну літеру, розставити
розділові знаки.

2. Підкрестити граматичні основи

3. Виконати повний синтаксичний розбір одного простого і одного
складного речення.

4. Зробити фонетичний розбір 3 слів із тексту (на вибір)

Л..тит.. із Чорного моря солоний віт..р гуляє Т(т)атарс..кими ст..пами. А що то за подорожній іде в полудневу спеку? Звисают.. на груди білі вуса за поясом пістол.. за пл..чима кобза. Не той уже став кобзар-запорожець.
Чи не/відспівав ти своє кобзарю ш..поче віт..р. Е ні! Без пісні
не/піде кобзар зі світу. (З/с)гадалося як замолоду бився під
П(п)ерекопом. Пошкодив татарин око. Тепер не воїн. Пісня водила
козака в походи. Бувал..щину ви..півував братам будив пам..ят..
бад..орість духу. Був і під Стамбулом ходив і в золото/верхий К(к)иїв і в з..лені К(к)арпати. Зберет..ся бувало коло багат..я товариство і слухає старого.
Ду..че і ду..че бринит.. кобза. Кобзар сер..д степу співає.

Анастасія2007 Анастасія2007    3   31.05.2023 12:17    0

Ответы
princesa0409 princesa0409  31.05.2023 12:18

Объяснение:

1. Прості речення: Літить із Чорного моря солоний вітер гуляє Татарськими степами. А що то за подорожній іде в полудневу спеку?

Складні речення: Звисають на груди білі вуса за поясом пістолі за плечима кобза. Не той уже став кобзар-запорожець. Чи не відспівав ти своє кобзарю шепоче вітер. Е ні! Без пісні не піде кобзар зі світу.

2. Граматичні основи:

- Літить, гуляє (основи: літ, гуля)

- Звисають, став (основи: звиса, ста)

- Відспівав, піде (основи: спів, під)

3. Повний синтаксичний розбір:

- Літить із Чорного моря солоний вітер гуляє Татарськими степами.

   - Граматична основа: літить, гуляє

   - Підмет: солоний вітер

   - Означення підмета: із Чорного моря

   - Дієслово: літить, гуляє

   - Додаток: Татарськими степами

- Звисають на груди білі вуса за поясом пістолі за плечима кобза.

   - Граматична основа: звисають

   - Підмет: білі вуса

   - Дієслово: звисають

   - Додаток: на груди

   - Другорядне додаткове прикметникове означення: білі

   - Другорядне додаткове прикметникове означення: за поясом

   - Другорядне додаткове прикметникове означення: за плечима

   - Другорядне додаткове іменникове означення: кобза

4. Фонетичний розбір 3 слів:

- Літить: [літить] - [л'і-т'и-ть]

- Солоний: [соло́ній] - [со-лó-ній]

- Кобза: [кобза] - [коб-за]

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Українська мова