Провідміняйте займенники (усно), поясніть особливості їх відмі- нювання. Складіть і запишіть речення з формами давального відмінка
(на вибір).
Я, вони, себе, який, скільки, хтось, що-небудь, казна-хто,
нічий, свій, цей, стільки кожний, всякий.

alina200530 alina200530    2   31.05.2023 17:48    0

Ответы
Другие вопросы по теме Українська мова