Прочитайте текст. Виконайте завдання 4-6 до нього (1) Літературу можна зрівняти з могутніми пасмами гір. (2) Вражають і приголомшують вони нас своїми потужними кам, яними сплесками, рвуться до неба, немов грізний крик землi, виповнюють простір несамовитою і неповторною красою. (3) Здіймаючись своïми непохитни- ми валами, гори, ніби підкоряючись якійсь вивіреній силі, пильнують, що б не дати переви- шити себе, але безрадно завмирають перед видовищем кількох недосяжно високих вершин. (4) Може, таке порівняння занадто суб'єктивне, але воно щоразу зринає, коли постають перед тобою імена великих: Гомера, Данте, Шекспіра, Сервантеса, Ґете, Пушкіна, Шевченка, Фран- ка (За П. Загребельним). 4. Орфографічну помилку допущено в реченні Б 2 A1 5. Складний сполучник ужито в реченні A 1 Б 2 В 3 Г 4 1. Випишіть із тексту сполучники, укажіть їх вид, зазначте, що вони поєднують. B 3 Г 4 В

AlinaAlina2672 AlinaAlina2672    2   01.06.2023 00:56    1

Ответы
Другие вопросы по теме Українська мова