Переписати речення, розкрити дужки, вставивши запропоновані букви. У/вечері вітер затих. У/ночі повалив сні(г.х), тоді все на/вколо повес(и,е)лішало. Степ уже не/гомонів вітрами. Міста й села л(и..е)жали в білому мовча( н..нн)і.
Зам(и.е)тіль сліпила очі і людям, і птиці. (Щ.шч).иглики крутили голівками в жокейських шапочках. (З.с).трибали с(е.и)нички в чорних (хв.ф).артушках і жовт(и.е)ньких светрах. Горо(п..б.)чики піднімали хвостики козирком і мережали хрест(е.и)ками сніжок.

ulia115 ulia115    3   16.12.2022 13:19    0

Ответы
sabitaiganym sabitaiganym  16.12.2022 13:20

Увечері, Уночі, сніг, навколо повеселішало, не гомонів, лежали, заметіль, щиглики, стрибали синичкт, фартушках і жовтеньких, горобчики, хрестиками.

Объяснение:

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Сchernyh Сchernyh  16.12.2022 13:20

Увечері вітер затих Уночі повалив сніг, тоді все навколо повеселішало. Степ уже не гомонів гомонів вітрами. Міста й села лежали в білому мовчанні.Заметіль сліпила очі і людям, і птиці. Щиглики крутили голівками в жокейських шапочках. Стрибали синички в чорних фартушках і жовтеньких светрах. Горобчики піднімали хвостики козирком і мережали

Пояснення:

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Українська мова