Написати твір-мініатюру на вибрану тему, використавши два-три безсполучникові речення. Виділити в них граматичні основи.
Пізнай самого себе.
Духовні потреби людини

салманчик2008 салманчик2008    1   30.03.2022 04:05    2

Ответы
Другие вопросы по теме Українська мова