8 Спишіть. Підкресліть члени речення. У якому реченні граматичну основу виражено одним головним членом? 1. Весняними вечорами голублять душу й серце людини ніжні степові запахи (Гр. Тютюнник). 2. Дай, Боже, нам долю, дай миру та щастя (Ю. Вавринюк). 3. Маленька праця краща за велике безділля (Нар. творчість). 4. Тут стеблина кожна авук із пісні, тут рослина кожна чистий дзвін (Д. Іванов). До іть будь ласка

airatfack2000oz7glu airatfack2000oz7glu    2   04.08.2022 16:36    0

Ответы
BroKeNxHeArT BroKeNxHeArT  04.08.2022 16:37

Відповідь:

1. Весняними~~~ вечорами-.-.-.- голублять== душу- - - й серце- - - людини~~~ ніжні~~~ степові~~~ запахи__ (Гр. Тютюнник).

2. Дай==, Боже, нам- - - долю- - -, дай== миру- - - та щастя- - - (Ю. Вавринюк). /граматичну основу виражено одним головним членом - присудком/

3. Маленька~~~ праця__ краща== за велике~~~ безділля- - - (Нар. творчість).

4. Тут-.-.- стеблина__ кожна~~~ - звук== із пісні~~~, тут-.-.- рослина__ кожна~~~ - чистий~~~ дзвін== (Д. Іванов).

Пояснення:

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Українська мова