1. Вкажіть складне речення з сурядним і безсполучниковим зв'язком. А)Надворі зима, і падають сніжинки, і вітер їх несе в туманну далечінь. Б) Над нами зумлили комарі, біля нас спросоння коли-не-коли схлипувала річечка, а над усім світом протікала зоряна iмла. B) Заходило сонце, у вузеньких хутірських вуличках стояла червона курява, в садках варилася на триніжках вечеря, тупали об землю спiлi яблука. Г) То не сiрий туман з Чорномор'я піднявсь - піднімаються гуси то сiрiї; то не хмару снігів буйний вітер навів - піднімаються лебедi бiлiї.

phyf phyf    2   31.05.2023 17:53    0

Ответы
amina555658 amina555658  31.05.2023 17:53

А

Объяснение:

А) Надворі зима, і падають сніжинки, і вітер їх несе в туманну далечінь.

У цьому реченні є сурядний зв'язок між різними дієсловами ("падають" і "несе"), але вони не пов'язані сполучником, що робить його складним.

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Українська мова