Аналізуючи новелу М. Хвильового «Я (Романтика)», літературознавці найчастіше
використовують означення романтичний та імпресіоністичний. Що, на вашу думку,
у творі — романтичне, а що — імпресіоністичне?

золото23 золото23    1   29.11.2022 17:10    11

Ответы
Другие вопросы по теме Українська література