8. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням. 1 гумореска 2 сатира 3 байка 4 інверсія А невеликий віршований, прозовий чи драматичний твір із комічним сюжетом, жартівливою тональністю В повчальна частина байки В непрямий порядок слів у реченні Г гостра критика чогось, окремих осіб, людських груп чи суспільства з висміюванням, а то й гнівним засудженням вад і негативних явищ Д невеликий алегоричний, здебільшого віршований твір повчального змісту !

sembaevam sembaevam    3   31.05.2023 21:24    0

Ответы
Катя36211 Катя36211  31.05.2023 22:00

Відповідь:

1) а

2) г

3) повчальна частина байки

4) непрямий порядок слів у реченні

Пояснення:

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ