До іть з тестами 1. Синонімом до понятя «психосоматична психологія» є:
а) фізіологічна психологія;
б) патологічна психологія;
в) анатомічна психологія;
г) структурна психологія.

2. Об’єктом психосоматики є:
а) людина з проблемами виховання;
б) людина з проблемами навчання;
в) людина з проблемами адаптації;
г) людина з проблемами соціалізації.

3. Методологія психосоматики визначається:
а) філософським рівнем;
б) загальнонауковим рівнем;
в) конкретно-науковим рівнем;
г) історичним рівнем.

4. Метою психосоматичного дослідження є:
а) генетичний принцип;
б) принцип індивідуалізації дослідження;
в) принцип вивчення конкретної особистості;
г) психофізичний принцип.

5. Психофізіологічна характеристика стресу:
а) змінюються фізіологічні процеси процеси регулювання нервової і ендокринної системи, активізуються вегетативні реакції, енергообмін, ризвивається загальний адаптаційний синдром;
б) це стан організму, при якому підвищуються захисні можливості;
в) це стан, який супроводжується руйнівними процесами в нервовій системі;
г) це стан, який супроводжується руйнівними процесами в ендокринній системі.

6. Назвіть психосоматичну модель, пояснюючу зміщення конфлікту і спробу вирішення його через різні симптоми в області тіла:
а.) біопсихосоціальна модель Ікськюля і Везіака;
б.) конверсійна модель;
в) психоаналітична модель З. Фрейда;
г) модель вегетативного неврозу Ф. Александенра.

7. Згідно якої моделі несвідомий конфлікт, що не має виходу у відповідному зовнішньому прояві, призводить до емоційної напруги, що супроводжується стійкими змінами вегетативної нервової системи:
а) медична антропологія С. Вайцзеккера;
б) конверсійна модель З. Фрейда;
в) модель вегетативного неврозу Ф. Александера;
г) правильна відповідь відсутня.

8. Найбільшому впливу розвитку психосоматики сприяв напрям:
а) біхевіоризм;
б) психоаналіз;
в) гештальт - терапія;
г) НЛП.

9. Алекситімія розглядається як психологічний чинник розвитку виникнення:
а) заїкання;
б) нервової анорексії;
в) психосоматичних розладів;
г) розладів мовлення.

10. Теоретичні та практичні проблеми якої спеціальності не можуть розроблятися без психосоматики:
а) фітотерапії;
б) фізіотерапії;
в) психотерапії;
г) променевої терапії.

Pooster Pooster    3   31.05.2023 06:09    17

Ответы
Krasotcakotik Krasotcakotik  31.05.2023 06:10

а) фізіологічна психологія;

в) людина з проблемами адаптації;

в) конкретно-науковим рівнем;

б) принцип індивідуалізації дослідження;

а) змінюються фізіологічні процеси регулювання нервової і ендокринної системи, активізуються вегетативні реакції, енергообмін, розвивається загальний адаптаційний синдром;

б) конверсійна модель;

б) конверсійна модель З. Фрейда;

б) психоаналіз;

в) психосоматичних розладів;

в) психотерапії.

Объяснение:

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Психология