Знайдіть найменше натуральне число х що є розв'язком нерівності. 6 24/31х+1 7/31х>279/4

Albinamuratshaeva96 Albinamuratshaeva96    3   31.05.2023 12:00    0

Другие вопросы по теме Математика