Витрати на перевезення одного й того самого вантажу двома різними видами транспорту обчислюють за формулами у1 = 100+40x i y2 = 200+20х, де x - кілометрах, а у1 i y2 - вартість перевезення у гривнях. Визнач, починаючи з якої відстані більш ощадливим стає другий вид транспорту порівняно з першим

Irina12345678901 Irina12345678901    1   01.04.2023 00:46    11

Ответы
Другие вопросы по теме Математика