Точка М середина відрізка АВ, точка К Визначити довжину вiдрiзка АК, якщо КВ= 3 см. - середина вiдрiзка MB.

alesyabogun135 alesyabogun135    1   31.05.2023 21:46    0

Ответы
Другие вопросы по теме Математика