Розв'яжіть квадратний тричлен 7x2-8x+1=0, через D=b2-4•a•c=√D,наприклад: √81=9 Заходження аргументів (тобто x) X1=-b+√D:2a (VD переводимо з кореня в ЧИСЛО (V81=9)) X2=-b-√D:2a a=7, b=-8, c=1; при -b, це -8•(-1)=8 +-=-. ++=+. --=+.

aliseymur7 aliseymur7    1   10.08.2022 03:55    0

Ответы
helpmeplease24 helpmeplease24  10.08.2022 06:00

Розв'язання:

7x²-8x+1 = 0

ax²+bx+c = 0

a = 7, b = -8, c = 1;

D = b²-4ac

D = (-8)²-4·7·1 = 64-28 = 36 > 0, рівняння має два корені

x1,2 = (-b±√D)/(2a)

x1,2 = (8±√36)/14

x1 = (8+6)/14

x2 = (8-6)/14

 x1 = 1

 x2 = 2/14

x1 = 1.

x2 = 1/7

Відповідь: 1; 1/7.

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Nezox175 Nezox175  10.08.2022 06:00

Пошаговое объяснение:

7х² - 8х + 1 = 0

а = 7; в = -8; с = 1

Д = в² - 4ас

Д = (-8)² - 4 * 7 * 1 = 64 - 28 = 36

√Д = √36 = 6

х1 = (-в - √Д)/2а

х1 = (8 - 6)/2*7 = 2/14 = 1/7

х2 = (-в + √Д)/2а

х2 = (8 + 6)/2*7 = 14/14 = 1

ответ: 1/7; 1

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Математика