Пряма АD перпендикуляриа до площи із прямокутного трикутника нас і прямим кутом С. АС=a, BC=b,AD=c, 3нaйдіть відстань від точки D до вершин B і С якщо, а=3см, в=4см, с=12см?

Vsasilina Vsasilina    1   31.05.2023 17:47    0

Ответы
nitkind nitkind  31.05.2023 17:48

Відповідь:

За теоремою Піфагора в прямокутному трикутнику квадрат довжини гіпотенузи (в даному випадку сторони BC) дорівнює сумі квадратів довжин катетів (сторін АС і AD):

BC^2 = AC^2 + AD^2

Знаючи, що AC = a = 3 см і AD = c = 12 см, підставимо ці значення до формули:

BC^2 = (3 см)^2 + (12 см)^2

BC^2 = 9 см^2 + 144 см^2

BC^2 = 153 см^2

Тепер знайдемо довжину сторони BC:

BC = √153 см

BC ≈ 12.37 см

Відстань від точки D до вершин B і С є висотою трикутника, опущеною з вершини B на сторону AC.

Для обчислення висоти можна використати формулу площі прямокутного трикутника:

Площа = (BC * AD) / 2

Підставимо відомі значення:

(12.37 см * 12 см) / 2 ≈ 74.22 см^2

Тепер знайдемо висоту, використовуючи формулу:

Висота = (2 * Площа) / BC

(2 * 74.22 см^2) / 12.37 см ≈ 9.52 см

Таким чином, відстань від точки D до вершин B і С становить приблизно 9.52 см.

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Математика