Площа одній грані тетраедра дорівнює 32 см^2. Знайти об'єм тетраедра.

shmilkovas shmilkovas    1   31.05.2023 06:05    0

Другие вопросы по теме Математика