Дві площини паралельні між собою. Із точки М, що не належить жодній з площин, не лежить між ними, проведено дві прямі, які перетинають ці площини відповідно в точках A_{1} і A_{2} B_{1} і B_{2} Відомо, що M*A_{1} = 4cM B_{1}*B_{2} = 9 см, A_{1}*A_{2} = M*B_{1} . Знайдіть M*A_{2}*iM*B_{2} .

Temir338 Temir338    1   31.05.2023 19:25    0

Ответы
Другие вопросы по теме Математика