Дано координати трьох вершин прямокутника A(3; 5) B(3; - 2) C(- 4; 2) 1) Накресліть цей прямокутник. 2) Знайдіть координати точки D. 3) Обчисліть площу і периметр прямокутника, вважаючи, що довжина одиничного відрізка

Stephan229 Stephan229    2   31.05.2023 11:14    0

Ответы
БразилицУченик БразилицУченик  31.05.2023 11:15

) Нижче наведений малюнок прямокутника за даними координатами вершин A, B та C.

![image.png](attachment:image.png)

2) Точка D є протилежною вершині до вершини C. Отже, знаходження координат точки D можна виконати за до формул:

```

x(D) = x(A) + x(C) - x(B)

y(D) = y(A) + y(C) - y(B)

```

Отримаємо:

```

x(D) = 3 - 4 - 3 = -4

y(D) = 5 + 2 - 2 = 5

```

3) Щоб обчислити площу прямокутника, необхідним є знайти його довжину та ширину. Знаходимо довжину за до формули:

```

AB = sqrt((x(B) - x(A))^2+(y(B) - y(A))^2)

```

Отримаємо:

```

AB = sqrt((3 - 3)^2+(-2 - 5)^2) = 7

```

Аналогічно знаходимо довжину BC:

```

BC = sqrt((x(C) - x(B))^2+(y(C) - y(B))^2)

BC = sqrt((-4 - 3)^2+(2 - (-2))^2) = 10

```

З до довжини та ширини знайдемо площу та периметр прямокутника:

```

S = AB * BC = 7 * 10 = 70

P = 2 * (AB + BC) = 2 * (7 + 10) = 34

```

Отже, площа прямокутника дорівнює 70 квадратним одиницям, а його периметр дорівнює 34 одиницям.

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Математика