6.Позначте на координатній площині точки M(0; 4); K(-3; -2); A(3; 4).
Проведіть пряму МК. Через точку А проведіть пряму а, паралельну МК і пряму

alekseyovsyann alekseyovsyann    1   31.05.2023 20:07    0

Ответы
Spy15 Spy15  31.05.2023 20:08

Для проведення прямої МК потрібно знайти її напрямний коефіцієнт (коефіцієнт наклона) та знайти рівняння прямої, використовуючи одну з заданих точок.

Обчислення напрямного коефіцієнта прямої МК:

Напрямний коефіцієнт (k) можна обчислити за формулою:

k = (y₂ - y₁) / (x₂ - x₁)

Підставляючи координати точок M(-3, -2) та K(0, 4) в формулу, отримаємо:

k = (4 - (-2)) / (0 - (-3)) = 6 / 3 = 2

Таким чином, напрямний коефіцієнт прямої МК дорівнює 2.

Знаходження рівняння прямої МК:

Ми вже знаємо напрямний коефіцієнт (k) та можемо використати будь-яку з заданих точок для побудови рівняння прямої за формулою:

y - y₁ = k(x - x₁)

Візьмемо точку M(-3, -2) та підставимо її координати:

y - (-2) = 2(x - (-3))

y + 2 = 2(x + 3)

y + 2 = 2x + 6

2x - y = 4

Таким чином, рівняння прямої МК: 2x - y = 4.

Проведення прямої а через точку А, паралельно прямій МК:

Так як пряма а паралельна прямій МК, маємо той самий напрямний коефіцієнт 2. Знаходження рівняння прямої а буде аналогічним, але з використанням точки A(3, 4):

y - y₁ = k(x - x₁)

y - 4 = 2(x - 3)

y - 4 = 2x - 6

2x - y = 2

Отже, рівняння прямої а: 2x - y = 2.

Пошаговое объяснение:

Лови

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Математика