1. дано точку М(2; -7). знайдіть координати точки А, якщо її абсциса на 3 менша від ординати точки М, а ордината - вдвічі більша за абсцису точки М. 2. Побудуйте на координатній площині пряму,яка проходить через точку С(2; -4), паралельну осі абсцис.
3. побудуйте прямокутник АВСD, три вершини якого мають координати : А (-2; -3), В (-2; 1), С (5;1). Знайдіть координати вершини D. Обчисліть площу і периметр даного прямокутника.
4. запишіть координати будь-яких трьох точок, абциси яких дорівнюють (-7)

Диана2404 Диана2404    1   31.05.2023 23:25    0

Ответы
Другие вопросы по теме Математика