Аралфз поеми Шевченка "Доля" іть будь ласка
1. Ким коли і за яких умов була написана поезія?
2. Тема (основний мотив) твору
Запитайте себе: «Про що говорить поет у цьому творі?» Віршовані твори
можуть бути про любов, патріотизм, громадянську позицію. Деякі описують
пейзажі і красу природи; інші є роздумами на філософські теми.
3. Ідея або головна думка (мотив) вірша
Подумайте, що саме доносить до читача поет, яке «послання» криється в його
словах. Основна думка відображає ставлення поета до написаного, вона є
ключовим фактором для істинного розуміння літературного твору. Якщо автор
твору торкнувся одразу кількох проблем, перерахуйте їх і виділіть одну як
головну.
4. Жанр твору( Пейзажна лірика, філософська, інтимна, громадянська)
5. Композиція
6. Аналіз сюжету.
7. Що відбувається у творі, виділіть основні події та конфлікти.
Пропустіть цей пункт аналізу, якщо вірш є безсюжетним.
7. Характеристика ліричного героя.
Укажіть особливості образу ліричного героя. Бажано не пропускати цей пункт в
аналізі вірша. Пам’ятайте, що в будь-якому творі присутнє авторське «Я».
8. Яке значення має використання того чи іншого розміру (рими)
для досягнення автором поставлених цілей?
До яких художніх засобів і стилістичних прийомів удавався автор у творі?
Наведіть конкретні приклади з вірша. Укажіть, з якою метою автор
використовував той чи інший прийом (стилістичні фігури, тропи тощо), тобто
який ефект був досягнутий. Наприклад, риторичні запитання і звертання
підвищують увагу читача, а використання іронії говорить про глузливе
ставлення автора і т. п.
9. Заключна частина аналізу. Висловіть ваше особисте ставлення до вірша.
Укажіть, які емоції він у вас викликає, над чим змушує замислитись.

хитМо хитМо    1   30.03.2022 04:20    2

Ответы
Другие вопросы по теме Литература