Запишіть рівняння реакцій, з до яких можна здійснити перетворення: Натрій хлорид → натрій → натрій пероксид → натрій оксид → натрій гідроксид → натрій метаалюмінат

dasha54321d dasha54321d    2   31.05.2023 12:38    0

Другие вопросы по теме Химия