Яка маса води виділиться при взаємодії з йодоводнем пентанолу масою 105,6г і масовою часткою домішок 5%?

Akimneznaet123 Akimneznaet123    1   31.05.2023 12:16    0

Ответы
Anilecchi Anilecchi  31.05.2023 12:17

Объяснение:

Щоб визначити масу води, яка виділиться при взаємодії з йодоводнем пентанолу, ми повинні врахувати, що йодоводень (HI) реагує з пентанолом (C5H11OH) у наявності кислоти, утворюючи йодид пентанілю (C5H11I) та воду (H2O). Можемо скористатися рівнянням реакції для обчислення маси води:

2C5H11OH + 2HI → 2C5H11I + 2H2O

Молярна маса пентанолу (C5H11OH) дорівнює 88,15 г/моль, а молярна маса води (H2O) дорівнює 18,02 г/моль.

Масова частка домішок у пентанолі становить 5%, що означає, що 100 г пентанолу містить 5 г домішок.

Маса пентанолу, задана у питанні, становить 105,6 г.

Тому маса домішок у пентанолі дорівнює (105,6 г × 5%) = 5,28 г.

Маса чистого пентанолу дорівнює (105,6 г - 5,28 г) = 100,32 г.

Оскільки реакція йодоводня з пентанолом відбувається у співвідношенні 2:2, це означає, що маса води, яка виділиться, також дорівнює 100,32 г.

Отже, маса води, яка виділиться при взаємодії з йодоводнем пентанолу масою 105,6 г і масовою часткою домішок 5%, становить 100,32 г.

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Химия