Як визначити, чи міститься домішка барій карбонату в барій сульфаті? Обидві солі — білі кристалічні речовини. Як можна видалити цю домішку? Склади рівняння відповідних реакцій. Обчисли масу барій карбонату в суміші масою 100 г, якщо масо - ва частка барій карбонату дорівнює 1 %. Якій кількості речовини відповідає ця маса? Визнач кількість атомів Оксигену в барій карбонаті обчисленої маси.

XxXKotikXxX XxXKotikXxX    1   31.05.2023 01:10    0

Другие вопросы по теме Химия