Визначте об'єм газу (н.у.), що виділяється при зануренні цинку в хлоридну кислоту масою 17,7 г. Крім відповіді, вкажіть, яка з речовин була в надлишку.

Jirnyi Jirnyi    1   31.05.2023 21:49    0

Ответы
МишаКарпунин МишаКарпунин  31.05.2023 22:00

5,6л; в надлишку була хлоридна кислота

Объяснение:

1) Знайдемо кількість речовини HCl:

n(HCl) = m/M = 17,7 г/ 36,5 г/моль = 0,49 моль.

2) Складемо рівняння реакції:

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2

Нехай кількість речовини H2 буде х моль.

Якщо 2х = 0,49, то відповідно х = 0,25 моль (рівняння складене за до пропорції: внизу кількість коефіцієнтів, зверху - відома кількість речовини)

3) V(H2) = 0,25 моль * 22,4 л/моль = 5,6л

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Химия