, решить задачу У хімічний стакан налили розчин, що містить 10,4 г барій хлориду, і додали 50 г розчину натрій сульфату з масовою часткою солі 28,4%. Обчисліть масу осаду, що утвориться у результаті взаємодії цих речовин.

Виберіть одну відповідь:
23,3 г
18,75 г
33,3 г
11,65 г

Trion24 Trion24    2   31.05.2023 17:43    1

Ответы
mneo98 mneo98  31.05.2023 17:44

Відповідь:

Для обчислення маси осаду, що утвориться у результаті взаємодії барій хлориду (BaCl2) і натрій сульфату (Na2SO4), необхідно знайти, яка з речовин вище обмежує утворення осаду.

Молярні маси речовин:

BaCl2 = 137,33 г/моль

Na2SO4 = 142,04 г/моль

Для цього потрібно порівняти масові частки барію (Ba) і натрію (Na) у вихідних речовинах. Розрахуємо маси барію (Ba) і натрію (Na) у вихідних речовинах:

Маса барію (Ba):

10,4 г * (1 моль BaCl2 / 208,23 г) = 0,05 моль Ba

Маса натрію (Na):

50 г * 0,284 = 14,2 г Na (у розчині)

Утворення осаду відбувається при реакції BaCl2 і Na2SO4 з утворенням барій сульфату (BaSO4) і натрій хлориду (NaCl). Запишемо збалансовану хімічну реакцію:

BaCl2 + Na2SO4 -> BaSO4 + 2NaCl

За стехіометрією реакції, на 1 моль BaCl2 утворюється 1 моль BaSO4. Отже, в нашому випадку утвориться 0,05 моль BaSO4.

Маса осаду (BaSO4):

0,05 моль * (233,39 г/моль) = 11,67 г

Таким чином, маса осаду, що утвориться у результаті взаємодії цих речовин, становить 11,67 г (близько 11,65 г, заокруглена до двох знаків після коми).

Відповідь: 11,65 г.

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Химия