Напишіть рівняння реакцій одержання полімеру, вкажіть вихідний мономер чи мономери, умови проведення реакцій полімеризації чи поліконденсації і застосування полімеру: бутадієнстирольний каучук

ВкусноеМясо ВкусноеМясо    2   31.05.2023 12:40    0

Другие вопросы по теме Химия