Как различить hno3 h2so4 и hcl

lychik1111 lychik1111    1   04.08.2022 15:33    0

Ответы
Хорошистка541 Хорошистка541  04.08.2022 15:34

HNO3- нітратна кислота, одноосновна, сильна кислота.

H2SO3-сульфатна кислота, двоосновна, сильна кислота.

HCL- хлоридна кислота, одноосновна, сильна кислота.

Объяснение:

Атоми водню, що входять до складу молекул кислот і можуть відщеплюватись від молекул кислот при їх дисоціації у вигляді катіонів водню Н+, називаються кислотними атомами водню. Кислотні атоми водню в молекулах кислот можуть заміщатися атомами металів (або металоподібних груп, як NH4) з утворенням солей.

Атоми або групи атомів, що сполучені з кислотними атомами водню в молекулах кислот, називаються кислотними залишками. Так, атом хлору в хлоридній кислоті (точніше, аніон хлору Cl(-)) називається кислотним залишком хлоридної кислоти, група атомів NO3 в нітратній кислоті (точніше аніон NO3(-)) є кислотним залишком нітратної кислоти, а група атомів SO4 (точніше аніон SO4(2-)) — в сульфатній кислоті.

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Химия