7. Яка маса солі утвориться в результаті взаємодії 17,1 г барiй гідроксиду з нітратною кислотою?

Яся83 Яся83    1   30.03.2023 04:51    3

Ответы
rumtum rumtum  30.03.2023 06:00

Відповідь:26,1 г

Пояснення:

Барій гідроксид реагує з нітратною кислотою, утворюючи барій нітрат та воду. Хімічне рівняння реакції має наступний вигляд:

Ba(OH)2 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + 2H2O

За даною реакційною рівнянням, одна молекула барію гідроксиду реагує з двома молекулами нітратної кислоти, утворюючи одну молекулу барію нітрату та дві молекули води.

Тому, щоб знайти масу солі, яка утвориться, спочатку треба визначити, скільки молекул барію гідроксиду було використано. Для цього треба розділити задану масу на молярну масу барію гідроксиду:

n(Ba(OH)2) = m / M = 17,1 г / 171,34 г/моль = 0,1 моль

Тепер ми знаємо, що в реакції було використано 0,1 моль барію гідроксиду. З рівняння реакції видно, що на кожну молекулу барію гідроксиду утворюється одна молекула барію нітрату. Тому ми можемо записати:

n(Ba(NO3)2) = n(Ba(OH)2) = 0,1 моль

Нарешті, щоб знайти масу барію нітрату, треба помножити його кількість на його молярну масу:

m(Ba(NO3)2) = n(Ba(NO3)2) × M(Ba(NO3)2) = 0,1 моль × 261,34 г/моль = 26,1 г

Отже, в результаті взаємодії 17,1 г барій гідроксиду з нітратною кислотою утвориться 26,1 г барію нітрату.

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Химия