2. Укажіть назву насиченої монокарбонової кислоти, що містить Варіант 1 один атом Карбону. Варiант 2 чотири атоми Карбону. А масляна в пропіонова В мурашина гоцтова Варiант 2 рідкого жиру. 3. Укажіть назву Варіант 1 твердого жиру. А тристеарин Б гліцерол в триолеїн гнітрогліцерол У завданні 4 необхідно встановити відповідність інформації. До кожного рядка, позначеного цифро доберіть відповідник, позначений буквою

NewRussianGirl NewRussianGirl    2   30.03.2022 07:01    2

Ответы
Другие вопросы по теме Химия