1. Скласти формули 5 гідроксидів, зазначити які з них розчинні, які ні. 2.т Обрати будь-який гідроксид, розрахувати масові частки елментів в ньому.
З. Складіть рiвняння одержання наступних сполук (рівняння - оксид + вода): літій гідроксид, Н2SО3, Sr(OH)2.

liliakhalilova liliakhalilova    3   31.05.2023 23:14    0

Ответы
kostyaborisenk3 kostyaborisenk3  31.05.2023 23:15

ответ:1. Гидроксиды и их растворимость:

  - Натрий гидроксид (NaOH) - растворимый

  - Калий гидроксид (KOH) - растворимый

  - Кальций гидроксид (Ca(OH)2) - растворимый

  - Аммоний гидроксид (NH4OH) - растворимый

  - Магний гидроксид (Mg(OH)2) - нерастворимый

2. Выберите любой гидроксид, например, натрий гидроксид (NaOH). Рассчитаем массовые доли элементов в нем:

  - Молярная масса NaOH = 22,99 г/моль (натрий) + 16,00 г/моль (кислород) + 1,01 г/моль (водород) = 39,00 г/моль

  - Масса натрия (Na) = 22,99 г/моль / 39,00 г/моль = 0,589 г

  - Масса кислорода (O) = 16,00 г/моль / 39,00 г/моль = 0,410 г

  - Масса водорода (H) = 1,01 г/моль / 39,00 г/моль = 0,026 г

3. Реакции получения соединений:

  - Литиевый гидроксид (LiOH): 2LiOH (оксид) + H2O (вода) → 2LiOH (гидроксид)

  - Сульфитная кислота (H2SO3): SO2 (оксид) + H2O (вода) → H2SO3 (кислота)

  - Стронциевый гидроксид (Sr(OH)2): SrO (оксид) + H2O (вода) → Sr(OH)2 (гидроксид)

Объяснение:

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Химия