1. Сформулюйте визначення відносної молекулярної маси. 2. Перетворіть схеми у рівняння реакцій за до коефіцієнтів: БИОТЕ МНОЕ КО C-XERET: Wон будет VORER б) Na + CI2 = NaCI Eмоть жен в на он ирs to a) NO +O2 = NO2; 1XNWTHORESORHN ІІ рівень 00) BHGA CHOO SOM HersM вол. 1. Обчисліть масову частку Сульфуру у магній сульфіді (MgS). Nuqофingжута от igrе мен Tous алом 2. Перетворіть схеми у рiвняння реакцій за до коефіцієнтів: «пноняYA ITISROMorro LE IT3 ANTOBRE hupiny LamARS TOGNTOGa vini X a) Cr + Cl2 =CrCl3; б) AI + Brz=AlBr3. III рівень ARUIXESG нових Blectiодi HISTORHORONOO NARHRUBIg 1. Обчисліть відносні молекулярні маси речовин за їх формулами: CALON ВН намікол OGIT RT HOL H2SO4, Mg3N2, Ca(OH)2 КВТ vix or aire Home 2. Обчисліть масові частки елементів у натрій гідроксиді (NaOH). R 11921 IV рівень ОНДО V HISTES 24 STOOO HAR у реакції розкладу меркурій (II) оксид утворилась ртуть масою 40,2 г і aneans in can beits IRPINIA HOORT JORD кисень масоюз,2 г. Яка маса меркурій (II) оксиду розклалася? RILOV SBCU Iron y debiИГО Мона НIН ОБОТ I ичратамUNS g) CH

Sonyvega1 Sonyvega1    1   31.05.2023 10:50    0

Другие вопросы по теме Химия