жерде: Шалық - 1) бас айналып, мең-зең болып ауыратын ұстамалы ауру, еліру 2) бір нәрсенiң көтеріңкі әсері; есірік, желiк; 3) шаршап-шалдығу; 4) от шарпылу, кую. Бул жерде: басы айналған адамға ұқсады, бiртурлі бол кеттi деген мағынада. ?! 1. Әйгерімнін шын аты кім? Неге Абайға унамады? 2. Көркем шыгармада түс көрудің атқаратын қызметi кандай? 3. Жазушы түстi кандай максатта қолданған? 4. Абай Әйгерiмдi бiрiншi рет кай жерде көрді? Не дедiн, сен? Кайт мына сөзiннен! Кайт мына көңіліңнен. Є зыксыз болатын, соны ая. Алдымыз жарык деп сенемін. Оны Бакытымызды кеспе, мына тiлiнмен. Кайт, казiр кайт!» деген кімге айтты? Хрестоматиядан тауып оқыңдар. рактарга жауап бере отырып, Абай мен Тогжан маха

Lenka5891 Lenka5891    3   31.05.2023 06:40    0

Другие вопросы по теме Қазақ тiлi