жазың Айтылым Берілген тақырыптарға диалог құрастырып айт. 1.Ы.Алтынсарин-балалар жазушысы. 2.Компьютердің пайдасы мен зияны.

ba4Ka ba4Ka    1   28.03.2023 01:02    13

Ответы
serega228002 serega228002  28.03.2023 01:03
Компьютердін пайдасы мен зияны
ылым мен техниканын дамыган
заманында оз емірімізді компьютерсіз
елестету киын. Дегенмен, бул курылынын пайдасымен катар зияны де
аз емес. Алдымен пайдасын атап отейік:
- Кез келген кужатты басып, шы ару
мумкіндігі.
- Интернет желісі аркылы калаган апаратты іздеп табу мумкіндігі.
- Сонымен катар Интернет аркылы
элеуметтік желіде жана достар/сырластар/ сыныптастарды табу мумкіндігі.
- Элемнін тукпір тукпіріндегі агайын - бауыр, достармен сейлесу мумкіндігі.
Енді зиян жагына келер болсак:
- Ен бастысы коп колданса, денсаулыкка
зиян, асіресе каз бен аркага кеп зиян.
- Тым кеп пайдалану компьютер мен
аламторга тауелділікке экеліп согады.
- Уакыты тиімді пайдаланбай, калай етіп кеткенін байкамайсын.
сындай келенсіздіктер орын алмауы УШіН, компьютерді тек керек кезінде немесе куніне 1 - 1,5 сагаттан аспайтын уакыт
колдану керек деп ойлаймын.
ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Қазақ тiлi