Екi мәтiндегi акпарат пен өз пiкiрлерiнiздi пайдаланып, «Табиғат ресурстарын қорғау ел болашағы үшін қаншалыкты манызды?»деген такырыпта эссе жазыныз. Эсседегі сөз көлемi 100-150 сез болуы кажет. ТОО

100profan 100profan    3   31.05.2023 20:21    11

Ответы
Другие вопросы по теме Қазақ тiлi