1)Дайте відповіді на запитання: » 1. Що було характерним для національного складу земель підавстрійської України? > 2. Які особливості мав соціальний склад насе лення західноукраїнських земель? » 3. Які зміни відбувалися в розвитку найбіль ших західноукраїнських міст у першій половині 19 ст.? 4. Що визначало станови ще західноукраїнських селян? 2). До тверджень, що характеризують становище західноукраїнських земель у складі Австрійської монархії, доберіть конкретні факти за матеріалом підручника.

198565 198565    1   04.08.2022 18:30    13

Ответы
Другие вопросы по теме История