Проєкт «Калькулятор» Створіть поле для калькулятора розміром 300 на 400,текстове поле для введення, що має відступи від бічних меж по 20 пікселів, висоту 30 пікселей.

Проєкт «Калькулятор»
from tkinter import*
tk=Tk()
tk.geometry("300x400") tk.titel("Калькулятор")
ent=Entry() ent.place(x=20,y=20,width=260,height=30)

Проєкт «Калькулятор»
Вирівнювання в текстовому полі за до властивості justify має такі значення: Left
Right
Center
ent=Entry(justify=“right”)

Проєкт «Калькулятор»
Зробити, щоб текст в полі вирівнювався за правим краєм і мав розмір 16 пікселей

Проєкт «Калькулятор»
ent=Entry( justify="right", font="Arial 16")

Проєкт «Калькулятор»
Створюємо кнопки розміром 40x40 та кнопок «C» і «=» 100x40, надаємо їм ім’я:
Кнопка з цифрами –В0, В1,В2... Кнопка «.» - Point
Кнопка «C» - BC
Кнопка «=» - Equal
Кнопка «+» - Plus Кнопка «-» - Minus Кнопка «*» - Mult Кнопка «/» - Div

Проєкт «Калькулятор»
BC=Button(text="C",font="16")
BC.pack() BC.place(x=20,y=70,width=100,height=40)
Equal=Button(text="=",font="16") Equal.pack() Equal.place(x=160,y=70,width=100,height=40)

Проєкт «Калькулятор»
Створюємо другий ряд квадратних кнопок

Проєкт «Калькулятор»
Принцип роботи калькулятора:
1. Коли натискаємо кнопку з цифрою або крапкою, то до текстового напису додається цифра або крапка.
2. Коли натискаємо на знак операції, запам’ятовуємо його, а також число, що міститься в текстовому полі. Текстове поле очищується.
3. Вводимо друге число.
4. Коли натискаємо кнопку «=» з першим і другим числом виконується операція відповідно до того, який знак ми за запам’ятали на кроці 2.

Проєкт «Калькулятор»
Для додавання цифри (тексту) в текстовому полі використовують метод insert(index, srt)
index – номер символу, перед яким додають текст. Для додавання тексу справа замість Index записують END.
str – текс, який необхідно вставити.

Проєкт «Калькулятор»
Прописуємо функцію додавання (зчеплення) цифр
def B7_cick(): ent.insert(END,"7")

Проєкт «Калькулятор»

Проєкт «Калькулятор»
Прописати функцію додавання (зчеплення) до кожної цифри В8, В9, В6...

Sharjnik Sharjnik    3   01.06.2023 05:49    23

Ответы
Другие вопросы по теме Информатика