Побудувати блок-схему алгоритму згідно варіанта. За зчитаними координатами трьох точок визначити радіус найбільшого кола серед тих, які проходять через зазначені точки з центром в середині координат.

Лизокккккек Лизокккккек    3   31.05.2023 06:19    0

Другие вопросы по теме Информатика